About us

อินดี้ฮิลล์ เขาค้อ รีสอร์ท @เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

J8  H14
เน้นการออกแบบเพื่อความสนุกสนาน ร่าเริง มีความอบอุ่น ความเป็นส่วนตัว
โปร่ง สะอาดและสะดวกสบาย
คงรูปลักษณ์งานสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย แต่มีความแตกต่างที่บ่งบอก
ความเป็นตัวของตัวเอง โดดเด่น และกลมกลืนกับธรรมชาติสภาพแวดล้อม
ของเขาค้อ..ท่องเที่ยวพักผ่อนได้ทุกฤดูกาล อากาศ หนาว เย็น ตลอดปี

แผนที่รีสอร์ท

mood copy2    534901_143162329178953_480226704_n